GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması şirketimiz DoğuMark için önemli bir konudur. DoğuMark, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVK Kanunu) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (İlgili Kişi) erişimine sunulmaktadır.

DoğuMark kişisel verileri Web siteleri, Web sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.

DoğuMark kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve iş bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen Hukuki Sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir.

Kişisel veriler, DoğuMark tarafından işletilen e-ticaret platformlarındaki tüm süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla işlenebilmektedir.

DoğuMark, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

DoğuMark, kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarabilir.

DoğuMark, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder.

DoğuMark, müşteri siparişlerinin operasyon süreçlerinin yönetilmesi başta olmak üzere, daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek gayesiyle bazı kişisel bilgileriniz/verilerinizi (isim soy isim, telefon, adres, e-posta gibi vb.) sizlerden talep etmektedir. DoğuMark sunucularında toplanan bu bilgiler/veriler, dönemsel kampanya çalışmaları vs, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece DoğuMark bünyesinde kullanılmaktadır. DoğuMark, üyelik formlarından topladığı söz konusu bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

DoğuMark tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişinin KVK Kanunu madde 11 uyarınca işlenen kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etme ve silme ve düzeltilmesini isteme gibi hakları bulunmaktadır. Bu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; DoğuMark web sitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, DoğuMark tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen İletişim Formunda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz. İletişim formunu kullanmak istemeyen ziyaretçi ve müşterilerimiz bilgi@dogumark.com E-Posta adresimize detaylı ve açıklayıcı ileti gönderimi yaparak taleplerini iletebilirler.

DoğuMark tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesi veya mobil uygulamasını kullanırken, üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Hesabım” bölümünden, iletişim formlarımızdan ve e-posta adresimize elektronik posta gönderimi yaparak değiştirebilirsiniz.

DoğuMark, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır.

DoğuMark, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamakta, Kişisel bilgiler içermeyen iş bu istatistiksel veriler, DoğuMark müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla DoğuMark iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri uyarınca resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Kullanıcının sisteme girdiği tüm bilgilere sadece kendisi ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece kendisi değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Platformlarımıza erişim için kullanılan telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri elektronik cihazların siber güvenliği kullanıcının sorumluluğundadır. Bu güvenlik zafiyetine bağlı olarak bahsi geçen cihazlardan farklı kişilerin erişimi ile hesap, üyelik, sipariş ve benzeri işlemlerin yapılması ve bu işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü sonuçtan yine kullanıcının kendisi sorumludur.

DoğuMark tarafından gönderilen e-posta iletilerinin alt kısmında bulunan “Kampanya ve duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” bağlantısına erişim yaparak günlük, haftalık veya aylık e-posta gönderim listesinden kolayca ayrılabilirsiniz.

Ödeme sayfasında istenen kredi / banka kartı bilgileriniz, platformlarımızdan alışveriş yapan müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde DoğuMark sunucularında tutulmamaktadır. Ayrıca tüm sayfalarımızda olduğu gibi, sipariş sayfalarımızda da Let’s Encrypt Sertifikaları güvencesi ile tüm dünyada aktif olarak kullanılan SSL teknolojileri ile koruma altındadır. Bu şekilde ödeme ve diğer tüm işlemler DoğuMark ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasındaki iletişimin şifrelenmiş olarak gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Web sitesi, mobil site ve mobil uygulama kullanım bilgileri

Tüm platformlarımız benzeri nitelikte olan diğer ticari web platformları gibi dogumark.com de platformlarımızın nasıl kullanıldığı hakkında bilgi toplamak amacıyla “Cookie” adı verilen standart çerez teknolojiyi ve web server kayıt dosyalarını kullanmaktadır. Cookie’ler ve Web server kayıtları vasıtasıyla elde edilen bilgiler; platformların ne zaman ve kaç kez ziyaret edildiğinin, görüntülenen sayfaların, platformlarımızda geçirilen zamanın ve buna benzer bilgiler içermektedir.

Cookie’ler nedir?

Cookie, genellikle isimsiz özgün kimlik içeren son derece ufak boyutlu bir metin dokümanıdır. Bir platformu ziyaret ettiğiniz zaman o platformun bilgisayarı sizin bilgisayarınızdan, bu parçayı sizin hard diskinizde özellikle cookie’ler için ayrılmış bir yere depolamak için izin ister. Sizin web tarayıcınızın tercihleri buna müsaade ettiği sürece her platform tarayıcınıza kendi cookie’lerini gönderir. Ancak (sizin gizliliğinizi korumak adına) tarayıcınız bir platformun yalnızca size daha önce kendi gönderdiği cookie’lere erişmesine izin verir, herhangi bir platform, sizin tarayıcınıza başka platformlar tarafından gönderilen cookie’lere erişemez. Tarayıcılar genellikle cookie’leri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır, ancak eğer cookie’leri almamayı tercih ediyorsanız tarayıcınızın tercihlerini, gelen cookie’leri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Cookie’leri almayı geri çevirdiğiniz taktirde, platformlarımızın bazı bölümlerinin kullanıcı tarafından görüntülediği zaman düzgün çalışmama ihtimali vardır. Cookie’ler hard diskinizden başka herhangi bir veri alamaz veya bilgisayarınıza herhangi bir virüs bulaştıramaz.

Cookie’lerden elde ettiğimiz bilgileri nasıl kullanıyoruz?

Platformlarımızı ziyaret ettiğinizde ve gezindiğinizde, platform sizi diğer kullanıcılardan ayırmak için cookie’leri kullanır. Cookie’ler, web server kayıt dosyalarımızla beraber, platformlarımızı toplamda kaç kişinin ziyaret ettiğini ve platformların hangi bölümlerinin daha popüler olduğunu hesaplamamıza olanak sağlar. Bu sayede biz de kullanıcılarımızdan sürekli geri dönüşler alarak müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına platformlarımızı devamlı geliştirebiliriz. Cookie’ler, bizim size ait hiç bir kişisel ve gizli bilgiye erişmemize olanak sağlamaz ve biz de sizin cookie’leriniz tarafından bize sağlanan hiç bir kişisel bilgiyi bilinçli olarak sistemlerimizde saklamayız.